Utbildning till

Javautvecklare

Utbildning till

Javautvecklare

Javautvecklare

Vill du ha ett omväxlande, kreativt och flexibelt arbete med goda karriärmöjligheter? Då är denna utbildning i java för dig! Under vår tvååriga utbildning lär du dig det världsledande programmeringsspråket java som efterfrågas inom hela IT-branschen. Med de praktiska och teoretiska färdigheter du får under denna utbildning står du redo att möta arbetsmarknadens krav och kan vänta dig ett kvalificerat yrke inom IT.

 

Branschen

Sverige står inför en digital domedag – det råder nämligen stor kompetensbrist på arbetsmarknaden. Som kvalificerad javautvecklare är din anställningsbar därför enorm! Kodspråket java är världsledande och används av många företag som har en databas, ägnar sig åt e-handel eller bara har en webbsida. Med denna utbildning till javautvecklare kommer du att besitta en efterfrågad kompetens som ger dig stor anställningsbarhet inom varierande branscher och olika uppdragsgivare.

 

Karriär

Med vår utbildning i java kan du bland annat arbeta som

· javautvecklare
· applikationsutvecklare
· systemadministratör med javaspecialisering
· systemutvecklare

Men anställningsmöjligheterna tar inte slut där! I och med java är så utbrett kommer din framtida karriär inte vara låst till IT-sektorn, utan du kan i princip jobba på alla företag som har någon form av digital närvaro. Samtidigt ger vår utbildning dig en god och heltäckande grund att stå på om du skulle vilja fortsätta fördjupa dig i andra kodspråk.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. 

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.

Om du saknar full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Javautvecklare

Startdatum: 26 augusti 2024
Sista ansökningsdag: 2 juni 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Avancerad Javaprogrammering

25 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper du får i kursen javaprogrammering och är en fortsättnings- och fördjupningskurs. Under kursen kommer du att få fördjupande och avancerade kunskaper inom javaprogrammering och kodspråket java. Efter kursens slut kommer du att kunna skriva egna applikationer och använda avancerad javaprogrammering.

Avancerad JavaScript

25 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på kursen JavaScript och är en fortsättnings- och fördjupningskurs. Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper, med fokus på server- och klientbaserad programmering samt webbapplikationer. Efter kursens slut kommer du självständigt kunna skapa dynamiska webbsidor.

Databaser och databasdesign

20 Yh-poäng

I denna kurs kommer vi att praktiskt och teoretiskt fördjupa oss i databaser och databasdesign. Du kommer under kursen få kunskap om och en god förtrogenhet med databaser, deras uppbyggnad och funktion, SQL och databasdesign.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer självständigt att få planera, analysera, producera och presentera ett underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som javautvecklare – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

HTML och CSS

20 Yh-poäng

I denna kurs kommer du att lära dig att arbeta med och ta hjälp av dessa verktyg i skapandet av hemsidor. Du kommer efter genomgången kurs ha en fördjupad förståelse för, och kompetens inom, HTML och CSS och deras applicerande.

Java Web-services

20 Yh-poäng

Under denna kurs får du lära dig hur du kopplar upp dig mot, och använder dig av, olika tjänster på internet, så kallade web services. Därtill kommer du att få lära dig hur du praktiskt använder dig av, och skriver, java-API:er. Efter genomförd utbildning kommer du att kunna tillämpa ramverk för att skriva och använda dessa tjänster.

Javaprogrammering

25 Yh-poäng

I denna kurs får du en översiktlig introduktion till javaprogrammering och dess ramverk. Under kursen får du lära dig både praktiska och teoretiska kunskaper inom javaspråket samt hur du ändamålsenligt och enligt god programmeringssed programmerar och skapar applikationer.

JavaScript

25 Yh-poäng

Under denna kurs får du lära dig hur javascript fungerar och hur det används för att skapa dynamiska hemsidor. Du kommer under kursen få en gedigen översiktsförståelse för javascript och kommer efter genomgången kurs kunna använda dessa kunskaper till att själv bygga hemsidor.

Konsultrollen

20 Yh-poäng

För att lyckas på dagens arbetsmarknad med projektanställningar och konsultuppdrag behöver man kompetenser inom konsultrollen. I denna kurs får du lära dig praktiska verktyg för personligt ledarskap, planering, affärsmannaskap, behovsanalys och kundvård. Allt för att du ska vara redo att möta arbetsmarknaden – oberoende av anställningsform.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen, agila arbetsformer och det dagliga arbetet som javautvecklare.

LIA 2

50 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör yrkesrollen till. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Mobilutveckling med Java

25 Yh-poäng

För var dag blir appar en allt större del av det digitala landskapet, exempelvis har mobilt bankID kommit att bli standardlösningen för digital identifikation i Sverige. I denna kurs kommer du att lära dig mobilutveckling med java för såväl anroidenheter som mobilapplikationer med målet att du självständigt ska kunna utveckla applikationer med java.

Projektledning

20 Yh-poäng

Under denna kurs får du dels en förståelse för projektledningens grunder, dels får du lära dig hur projekt leds inom javautveckling. Efter genomgången kurs kommer du att på ett professionellt och självständigt sätt kunna driva projekt utifrån arbetsgivares och kunders, från uppstart till mål.

Testdriven utveckling i Java

30 Yh-poäng

Testdriven utveckling (test driven development, TDD) är en systemutvecklingsmetod som bygger på automatisk testning av varje nyskrivet programblock. I denna kurs kommer du att få lära dig specialistkunskaper i applicerad TDD och hur metoden kan användas för att förbättra utvecklingsprocessen av mjukvara. Kursen ger dig kunskaperna för att professionellt och ändamålsenligt kunna programmera och skriva kod utifrån TDD-metoden.

Webbutveckling i Java

25 Yh-poäng

I denna kurs får fördjupa dina kunskaper inom webbapplikationer och webbapplikationsdesign. Du kommer även att få en fördjupad teoretisk förståelse för hur java fungerar för webbapplikationer på serversidan. Efter genomgången kurs kommer du att självständigt kunna arbeta med ramverk för att skriva databasdrivna webbapplikationer.