Välkommen till Grit Academy

Vår filosofi är enkel:
det krävs arbete för att nå resultat och mål

Välkommen till Grit Academy

Välkommen till Grit Academy

Grit Academy

Allt började en fråga: vilka kommer längst, och varför? Det var Eric Baduer, Grit Academys rektor och grundare, som utifrån sin bakgrund som behörig pedagog och civilekonom ställde sig frågan. Erics civilekonomiska fokus ligger på organisation och ledarskap, och han har lång erfarenhet av arbete inom yrkeshögskolan som utbildare, utbildningsledare, kursutvecklare, kvalitetssäkrare och ledningsgruppsledamot.

Med detta och fördjupade studier för beteende- och arbetsvetenskap i bagaget identifierar Eric ett perspektiv som länge anammats inom idrotten: vikten av attityd och inställning för att utvecklas och nå framgång. Här läggs grunden till Grit Academy. 

Personlig utveckling

Vi tror på var individs inneboende potential

Engagemang

Vi och du bryr dig om din utveckling

Professionalism

Med pedagogik och kunskap främjar vi rätt kompetenser

Grit

Med framåtanda och ihärdighet når vi framgång

Personlig utveckling

Vi tror på var individs inneboende potential

Engagemang

Vi och du bryr dig om din utveckling

Professionalism

Med pedagogik och kunskap främjar vi rätt kompetenser

Grit

Med framåtanda och ihärdighet når vi framgång

Vad betyder grit?

Forskning visar att det som är mest avgörande vid framgång är passion, uthållighet och karaktärsstyrka. På svenska kan begreppet grit översättas till just karaktärsstyrka eller “jävlar anamma”. Begreppet myntades av Angela Duckworth, som är en amerikansk forskare, neurolog och psykolog. Hennes forskning visar att det varken är talang eller gener, utan rätt beteenden som gör en framgångsrik. Förmågan att inte ge upp vid motgångar – grit – är en egenskap som kan förvärvas.

Denna forskning ligger till grund för Grit Academys verksamhet. Vi tror på vikten av att inte ge upp och på att sträva efter att lyckas, och vi erbjuder dig de verktyg du behöver för att växa och nå din mål.

Vad vi erbjuder

Hos oss får du yrkeskompetens, en yrkeshögskoleexamen och möjligheten till personlig utveckling. Vi erbjuder dig verktygen och kunskaperna för att nå framgång. Våra utbildningar är baserade på beprövande pedagogiska metoder och över femton års utbildningserfarenhet och är därtill skräddarsydda för att möta arbetslivets behov. Vi söker Dig som vill anta utmaningen och investera i din utveckling och framtid. Är du redo?

Storyn bakom Grit Academy

Eric identifierade ett perspektiv som saknas inom utbildningsväsendet: vikten av attityd och inställning för att utvecklas och nå framgång. Erics insikt bekräftas av arbetslivet. Gång på gång framkommer det att arbetsgivare har svårt att hitta lämplig personal. Men inte bara på grund av att det råder kompetensbrist, utan för att personer inte har den attityd som arbetslivet söker.

Det finns ett ord för det  som anses saknas: Grit. Ihärdighet. Målmedvetenhet. Att inte ge upp. På Grit Academy vill vi lyfta vikten av attityd, beteende och personlig utveckling. Därför heter vi Grit Academy. Vi är en växande yrkeshögskola med visionen att bli en ledande akademi som till skillnad från traditionella institutioner kombinerar inlärning och kunskap med beteende och personlig utveckling. Vi vill ge dig de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i arbetslivet, uppnå dina mål och fortsätta utvecklas.

Grit Academys värderingar och vårt arbetssätt bygger på ett genuint intresse för att få människor att växa. Vi har en stark tro på att alla människor har en inneboende, nästan oändlig, potential och att vi med rätt stöd kan nå högre mål än vad vi själva tror. Vår första utbildning var B2B-säljare och startade 2018. År 2019 växte vi med utbildningarna javautvecklare och strategisk inköpare och hösten 2021 startar ytterligare två utbildningar, webbutvecklare med inriktning e-handel och front end-utvecklare.

grit academy

”Efter över 15 år som utbildare är jag fast övertygad om att talang är överskattat. De personer som har ansträngt sig mest kommer längst, i längden. Jag skulle vilja påstå att de personer som säger att de inte har en talang flyr att ta ansvar för att utveckla sin enorma potential.”

Eric Badeur, grundare och rektor av Grit Academy

Identitet

Vi är inget utbildningsföretag utan ett utvecklingsföretag. Vi kombinerar kunskap, pedagogik och beteende för att utveckla människor med ambition och potential till att bli kompetenta yrkesmänniskor med eget driv

Mission

Vi utvecklar människor med ambition och potential till drivna och kompetenta yrkesmänniskor

Vision

Vi strävar efter att bli en ledande akademi som förenar kunskap med beteende. Allt för att optimera människors lärande och personliga utveckling

Identitet

Vi är inget utbildningsföretag utan ett utvecklingsföretag. Vi kombinerar kunskap, pedagogik och beteende för att utveckla människor med ambition och potential till att bli kompetenta yrkesmänniskor med eget driv

Mission

Vi utvecklar människor med ambition och potential till drivna och kompetenta yrkesmänniskor

Vision

Vi strävar efter att bli en ledande akademi som förenar kunskap med beteende. Allt för att optimera människors lärande och personliga utveckling