Utbildning till

Front end webbutvecklare

Utbildning till

Front end webbutvecklare

Front end webbutvecklare

Söker du ett varierande och utmanande yrke där du får kombinera kreativitet, tekniskt kunnande och problemlösning? Då är vår utbildning till Front end utvecklare rätt för dig! Vår tvååriga utbildning till webbutvecklare ger dig kompetenserna och förmågorna att utveckla interaktiva och avancerade webbapplikationer och webbsidor så att du kan arbeta som kvalificerad front end-utvecklare.

 

Branschen

Utan digital kompetens stannar Sverige. I takt med den ökade digitaliseringen har även efterfrågan på personal med rätt IT-kompetens vuxit, en efterfrågan som förväntas öka i framtiden. Genom attraktiva och användarvänliga hemsidor och mobila plattformar stärker företag sin digitala närvaro – och därmed lönsamhet. Det är här du som front end-utvecklare fyller en viktig funktion, oavsett vilken organisation du arbetar inom. Denna utbildning ger dig specialiserade kompetenser i att arbeta med responsiv webb och mobila plattformar, vilket gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

 

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till front end-utvecklare kommer du bland annat kunna arbeta som

· front end utvecklare
· systemutvecklare
· UX-designer
· JavaScript-utvecklare

Efterfrågan på dessa kompetenser är stor och arbetslivet ser en kompetensbrist, både nu och i framtiden. Därför kommer dina anställningsmöjligheter vara stora med goda möjligheter till karriärsutveckling.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. 

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.

Om du saknar full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Front end webbutvecklare

Startdatum: 26 augusti 2024
Sista ansökningsdag: 2 juni 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Agil projektledning

20 Yh-poäng

I denna kurs får du lära dig de teorier, modeller och verktyg du behöver för att kunna leda och ingå i agila projekt. Genom fördjupade insikter i agil projektmetodik och projektledning kommer du att ha ett helhetsperspektiv på ett projekts olika faser, riskbedömning, grupputveckling, presentationsteknik och lönsamhet.

Backend och databashantering

20 Yh-poäng

I denna kurs får du lära dig back end-utveckling samtidigt som du får en helhetsförståelse för relationen mellan back end och front end. Dessutom får du lära dig att hantera databaser med hjälp av MySQL, får kännedom om databasstrukturer och objektorienterad analys och problemlösning.

Design och UX

15 Yh-poäng

För att ett företags digitala närvaro ska fungera optimalt krävs inte bara en robust teknisk infrastruktur. Hemsidor och applikationer måste dessutom vara attraktiva och användarvänliga. I denna kurs får du lära dig design och utformning utifrån designteori, färglära, strukturanpassning, användartestning, navigering och besökarbeteende. Utifrån detta kommer du att kunna skapa genomtänkta och användarvänliga dynamiska hemsidor.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer självständigt att få planera, analysera, producera och presentera ett underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som front end-utvecklare – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

HTML och CSS

25 Yh-poäng

I denna kurs kommer du att lära dig att arbeta med och ta hjälp av dessa verktyg i skapandet av hemsidor. Du kommer efter genomgången kurs ha en fördjupad förståelse för, och kompetens inom, HTML och CSS och deras applicerande.

JavaScript 1

50 Yh-poäng

Under denna kurs får du lära dig hur javascript fungerar och hur det används för att skapa dynamiska hemsidor. Du kommer under kursen få en gedigen översiktsförståelse för javascript och kommer efter genomgången kurs kunna använda dessa kunskaper till att själv bygga hemsidor.

JavaScript 2

50 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på kursen JavaScript 1 och är en fortsättnings- och fördjupningskurs. Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper, med fokus på server- och klientbaserad programmering samt webbapplikationer. Efter kursens slut kommer du självständigt kunna skapa dynamiska webbsidor.

JavaScript 3

50 Yh-poäng

Kursen är på avancerad nivå och fördjupar kunskaper från tidigare JavaScriptskurser. Syftet är att du som studerande ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i JavaScript, ECMAScript och React, samt god förtrogenhet med att bygga webbapplikationer med hjälp av React

Konsultrollen

20 Yh-poäng

Konsultrollen är en kurs där du som studerande ska förvärva kunskaper för att kunna agera professionellt som konsult, vilket är viktigt då det är vanligt att IT-konsulter hyrs ut. Kursen innefattar bland annat hur du agerar professionellt och rådgivande gentemot kunder och andra intressenter, mötesteknik, kundvård, hur du skapar långsiktiga affärsrelationer samt lönsamhetstänk och att skapa mervärde.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som front end-utvecklare.

LIA 2

60 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör yrkesrollen till. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Versionshantering

15 Yh-poäng

I denna kurs kommer du att lära dig hur du arbetar med versionshantering, olika versionshanteringssystem men även GIT och GIT-hosting. Kursen innehåller även moment om open source och deras relation till versionshanteringssystem och hur du använder dig av dessa redskap i ditt dagliga arbete som front end-utvecklare.