Utbildning till

Professionell klippare inom film och TV-drama

Utbildning till

B2B-säljare

Professionell klippare inom film och TV-drama

Drömmer du om en karriär där du kan arbeta kreativt med film, ljud och mediaproduktion? Då är vår utbildning till professionell klippare rätt för dig! Den här tvååriga utbildningen ger dig efterfrågad kompetens inom klippning, färgkorrigering och ljudläggning så att du kan arbeta framgångsrikt som kvalificerad klippare.

 

Branschen

Underhållningsbranschen är en ständigt rullande maskin, och den växer sig allt större med varje generation. I samma anda växer även informativ mediaproduktion, och ökad tillgång till utrustning har gjort det enklare för mindre produktionsbolag att etablera sig. Men alla har en sak gemensamt; de behöver professionella klippare. Som klippare bistår du med expertis inom bild- och ljudredigering, och utgör därför en viktig roll i skapandet av film och digital media. Vår utbildning erbjuder dig alla nödvändiga kompetenser som krävs för att arbeta som professionell klippare, både för ett företag och som frilansare.

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till professionell klippare kommer du bland annat kunna arbeta som

· Colorist
· Digital image technician
· Filmklippare
· Grafisk animatör
· Klippassistent

Vår utbildning inkluderar ett brett urval av kurser och kompetenser vilket öppnar för ett flertal olika karriärmöjligheter efter examen.

Behörighet

Denna utbildning kräver grundläggande behörighet.

1. Behörig till utbildningen

Behörig att antas till utbildningen är den som
1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Ansök till Professionell klippare inom film och TV-drama

Startdatum: augusti 2025
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Color grading

20 Yh-poäng
Den här kursen ämnar att ge dig som studerande praktiska kunskaper i color grading och färgkorrigering för bearbetning av material. Du kommer att få arbeta praktiskt med inspelat material för att lära dig lösa problem, samt experimentera med color grading som ett konstnärligt verktyg för berättande.

Digital mediahantering

15 Yh-poäng
Denna kurs fokuserar på att ge dig en djupgående förståelse för digital media i olika format. Du får lära dig hur olika format påverkas av förändringar, komprimering m.m, med syftet att du ska kunna arbeta självständigt eller i team med digitalt material.

Distribution och leveransformat

10 Yh-poäng
Den här kursen har som mål att ge dig färdigheter i hur du hanterar olika leveransformat för distribution. Du får lära dig att leverera material i korrekt format beroende på en beställnings förutsättningar, oavsett om du står som ensam ansvarig eller ingår i en kedja innan materialet når slutkunden.

Dramaturgi

15 Yh-poäng
Dramaturgi är läran om hur en berättelse är uppbygd. För en klippare används dramaturgi som ett verktyg för berättande, och den här kursen ämnar att ge dig den kunskap och insikt som krävs för att fatta berättartekniska beslut. Den kombinerar alltså teoretisk kunskap om berättelseuppbyggnad med praktisk färdighet att skapa berättelser.

Entreprenörskap för filmarbete

10 Yh-poäng
Den här kursen ger en insikt i filmbranschen på ett nationellt samt internationellt plan. Målet är att ge dig som studerande en översikt i de olika anställnings- och uppdragsformer som finns tillgängliga, samt hur man som frilansare kan förhandla om uppdrag och kontrakt. Du får också lära dig hur du stärker din varumärkesprofil och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Examensarbete

20 Yh-poäng
Examensarbetet innebär en fördjupning inom ett område hos yrkesrollen som klippare. Målet är att du som studerande ska fördjupa dig i ett specifikt problem och utgå från förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att arbeta fram en lösning. Arbetet utförs antingen självständigt eller i grupp, och ska resultera i en rapport.

Filmklippare 1

25 Yh-poäng
Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om klipparens roll och arbetsuppgifter från förproduktion till slutleverans. Det är en praktisk introduktion till klippning som färdighet och de verktyg en klippare använder i form av hårdvara, programvara och dokumentation.

Filmklippare 2

25 Yh-poäng
Denna kursen bygger på den föregående introduktionskursen. Här lär du dig implementera dramaturgi i klippningsarbetet, samt utvecklar färdigheter i att identifiera resurser, planera och utföra efterbearbetning av film utifrån ett tydligt narrativ. Målet är att ge dig kompetens till att analysera digitalt material och hur man klipper film med dramaturgi som redskap.

Filmklippare 3

25 Yh-poäng
Kursen bygger vidare på tidigare klippningskurser, och har som inriktning att utveckla dina färdigheter i färgkorrigering och ljudläggning av klippt material samt skapande av enklare grafik. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ljudläggning och färgkorrigering parallellt med klippningsarbetet.

Filmklippare 4

25 Yh-poäng
Detta är en fördjupningskurs som bygger på de tidigare klippningskurserna, och fokuserar på avancerad klippningsteknik för efterbearbetning av material. Målet är att du som studerande ska erhålla de färdigheter som krävs för att kunna planera ett uppdrag utifrån beställarens behov, samt den praktiska kunskap som krävs för att utföra uppdraget.

Filmproduktion i teori

40 Yh-poäng
Den här kursen ger dig en övergripande förståelse för en filmproduktions händelseförlopp innan materialet når postproduktion. Du får kunskaper om filmteam och deras olika funktioner samt i vilken mån dessa kan komma att påverka arbetet i postproduktionen. Syftet är att ge dig grundläggande förståelse för produktionsprocessen i sin helhet, och ge insikt i hur din roll som klippare passar in i det stora sammanhanget hos en filmproduktion.

Hållbar produktion

15 Yh-poäng
Denna kurs fokuserar på verktyg och metoder som bidrar till en säker och hållbar arbetsmiljö. Det innebär bland annat arbetsmiljölagstiftning, arbetstidslagstiftning, kollektivavtal, riskbedömningar, riskhantering och förebyggande åtgärder. Målet är att du självständigt ska kunna tolka och följa regleringar för att säkra en god arbetsmiljö.

Introduktion till postproduktion

10 Yh-poäng
I den här kursen får du grundläggande kunskaper och förståelse för hela postproduktionsprocessen från inledning till leverans. Den inkluderar grundläggande begrepp, olika områden och dess funktioner samt en introduktion till bästa praxis inom digital mediahantering för klippare. Den ämnar att ge dig rätt förutsättningar för att fördjupa dig inom olika aspekter av postproduktionen.

LIA 1

50 Yh-poäng
LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen och det dagliga arbetet som professionell klippare.

LIA 2

60 Yh-poäng
Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör yrkesrollen till. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Ljudläggning

15 Yh-poäng
Den här kursen har som syfte att ge dig praktiska kunskaper i enklare ljudläggning för bearbetning av digitalt material. Kursen har en praktisk inriktning där du får arbeta med inspelat material och experimentera med ljudläggning som konstnärligt verktyg för att påverka berättandet. Därtill har kursen även en teoretisk del där du får lära dig om regelverk kring upphovsrätt av musik.

Motion graphics

30 Yh-poäng
Motion graphics innebär skapande och animerande av grafiskt material. Kursen ämnar att ge dig kunskaper i hur man skapar enklare rörlig grafik för film eller sociala medier, och utförs i form av praktiska uppgifter i programvara för motion graphics.

Videography

10 Yh-poäng
Denna kurs ger en praktisk introduktion till video- och ljudupptagning. Du kommer att få genomföra enklare praktiska övningar i hur man hanterar kameror och optik, ljudupptagning och ljussättning. Kursens mål är att ge dig utökad insikt i den utrustning som används vid inspelning av rörlig bild.