Reell kompetens

– vad är det?

Reell kompetens

– vad är det?

Reell kompetens och fri kvot

Reell kompetens och fri kvot gör att även du som inte uppfyller kraven på behörighet kan söka våra utbildningar.

 

Vad är reell kompetens och fri kvot?

• Saknar du en viss del av behörigheten? Kanske har du fått motsvarande kunskap genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse. Då kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

• Saknar du en viss del av behörigheten? Kanske finns det samtidigt omständigheter som gör att vi kan anse att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och för att senare kunna verka inom yrkesområdet, och då kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt Fri kvot-ansökningar.

 

Hur söker jag reell kompetens och fri kvot?

Om du vill söka på reell kompetens eller fri kvot – ange det i din ansökan.

Under rubriken Behörighet i vårt webbaserade antagningssystem finns knappen ”Åberopa reell kompetens”. Använd den även för fri kvot-ansökningar. Vi kommer kontakta dig med mer information när vi fått in din ansökan.

Med din ansökan ska du bifoga:

1. Alla dokument du kan styrka för ansökan för respektive utbildning.
2. Ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i de formella behovskraven.
      a. Beskriv hur du anser dig kunna validera det du saknar med reell kompetens eller
      b. Skriv en motivering till varför vi skall ta in dig via den fria kvoten.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för behörighet?

Kontakta oss så hjälper vid dig med validering och komplettering.