Reell kompetens och fri kvot – om du inte uppfyller behörighet kan du söka våra utbildningar ändå

Hur söker jag reell kompetens och fri kvot

Om du vill söka på reell kompetens eller fri kvot, anger du det i din ansökan. Under rubriken Behörighet i vårt webbaserade antagningssystem finns knappen ”Åberopa reell kompetens”. Använd den även för fri kvot-ansökningar. Vi kommer kontakta dig med mer information när vi fått in din ansökan.

Med din ansökan ska du bifoga:

1. Alla dokument du kan styrka för ansökan för respektive utbildning.
2. Ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i de formella behovskraven.

a. Beskriv hur du anser dig kunna validera det du saknar med reell kompetens eller
b. Skriv en motivering till varför vi skall ta in dig via den fria kvoten.

Vad är reell kompetens och fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

• Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt Fri kvot-ansökningar.

Är du osäker på om du uppfyller kraven på behörighet bör du kontakta ossangående eventuell validering / komplettering.