Utbildning till

Backend webbutvecklare

Utbildning till

B2B-säljare

Backend webbutvecklare

Vill du jobba med ett av framtidens mest eftertraktade yrken? Är du en kreativ problemlösare med känsla för tekniskt och logiskt tänkande? Då är vår utbildning till Backend-utvecklare rätt för dig! Vår tvååriga utbildning ger dig exakt de kompetenser som krävs för att kunna arbeta som kvalificerad backend-utvecklare.

 

Branschen

Nästan alla svenska företag idag använder mjukvarubaserade produkter eller tjänster. Därmed har programmering blivit en av de mest efterfrågade kompetenserna på marknaden – något du kan dra nytta av genom att utbilda dig till backend-utvecklare. Genom att skapa användarvänliga webbsidor, mobila plattformar och lösa tekniska problem blir du en värdefull resurs för företag och organisationer, samt öppnar upp för möjligheten att välja bland attraktiva karriärmöjligheter.

 

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till backend-utvecklare kommer du bland annat kunna arbeta som

· Backend-utvecklare
· Systemutvecklare backend
· Webbutvecklare backend

Efterfrågan på dessa kompetenser är stor, och arbetslivet ser en kompetensbrist som förväntas fortsätta de närmaste åren. Denna utbildning ger dig därför goda anställnings- och vidare utvecklingsmöjligheter.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav.
Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

Behörig till utbildningen

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst E/3/G i:

• Matematik 2
• Programmering 1
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Om du saknar full behörighet i Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Backend webbutvecklare

Startdatum: 20 januari 2025
Sista ansökningsdag: 1 december 2024
Ort: Linköping
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Kurser

En veckas studier motsvarar 5 Yh-poäng.

Agil projektledning

15 Yh-poäng
I denna kurs får du lära dig de teorier, modeller och verktyg du behöver för att kunna leda och ingå i agila projekt. Genom fördjupade insikter i agil projektmetodik och projektledning kommer du att ha ett helhetsperspektiv på ett projekts olika faser och hantera dessa på ett målorienterat sätt. Vidare kommer kursen även fokusera på en projektgrupps utveckling, dynamik och kommunikation.

API Development och REST API

20 Yh-poäng
Denna kurs fokuserar på REST API, dess innebörd och hur relationen mellan server och klient fungerar. Här förvärvar du kunskaper i hur du skapar och hanterar en webbserver, RESTful API, endpoints och express JavaScript i node-miljö.

Databashantering MYSQL och PHP

25 Yh-poäng
I denna kurs får du kunskap om säker databasdesign och hantering, med syftet att kunna strukturera tabeller, skapa och hantera en webbserver samt testa databaser. Du får även förståelse för syftet bakom backend och lär dig använda programspråket SQL. Kursen inkluderar också CRUD-metoder för datahantering i MySQL, med målet att du ska kunna hantera php-strukturer och integrera dessa till databaser.

DevOps – Cloud Services and Security

15 Yh-poäng
Den här kursen lär dig DevOps-metodik med fokus på CD (Continuous Deployment) och CI (Continuous Integration), där målet är att självständigt kunna leverera en DevOps-lösning. Kursen inkluderar versionshantering, infrastruktur, automation och monitor, samt är utformad för att du även ska kunna samarbeta på ett säkert och effektivt sätt med andra utvecklare i ett team.

Examensarbete

20 Yh-poäng
Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer självständigt att få planera, analysera, producera och presentera ett underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som backend-utvecklare – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

HTML och CSS

20 Yh-poäng
I denna kurs kommer du att lära dig att arbeta med och ta hjälp av dessa verktyg för att skapa användarvänliga webbplatser. Du kommer efter genomgången kurs ha en fördjupad förståelse för HTML och CSS och deras funktion, samt ha färdighet i att självständigt koda i HTML och CSS.

JavaScript 1

50 Yh-poäng
Under denna kurs får du lära dig hur programmeringsspråket JavaScript används för att skapa interaktiva webbsidor, samt analysera och felsöka för att uppnå önskad funktionalitet. Du kommer även lära dig implementera kod och programmera nya funktionaliteter på befintliga HTML-element.

JavaScript 2, Typescript

40 Yh-poäng
Denna kurs bygger vidare på kursen JavaScript 1 och är en fortsättnings- och fördjupningskurs. Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper, med fokus på typescript-kod och förståelse för sambandet mellan typescript och JavaScript. Efter kursens slut kommer du självständigt kunna programmera med typescript och JavaScript för att skapa webbapplikationer.

JavaScript 3, Frameworks

35 Yh-poäng
Kursen är på avancerad nivå och har som mål att fördjupa kunskaper från tidigare JavaScriptskurser. Syftet är att du som studerande ska utveckla specialiserade kunskaper i JavaScript, med fokus på ramverk som React för att bygga webbapplikationer. Därtill kommer du att vidareutveckla din förmåga att tillämpa tekniskt avancerade lösningar för en webbsidas funktionalitet.

LIA 1

50 Yh-poäng
LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen och det dagliga arbetet som backend-utvecklare.

LIA 2

50 Yh-poäng
Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Machine learning och AI

20 Yh-poäng
Genom denna kurs får du som studerande grundläggande förståelse för termer, begrepp och processer inom AI och machine learning. Du kommer att lära dig implementera färdiga AI-ramverk i dina projekt, samt självständigt utforma och hantera AI-modeller för användning i webbapplikationer.

Unit-testing, TDD och JEST

15 Yh-poäng
Den här kursen fokuserar på testprocessen (Test-Driven-Development). Här lär du dig sätta upp en testmiljö, implementera tester och fullfölja hela processen från testskrivning till färdig produktionskod. Målet efter avslutad kurs är att självständigt kunna integrera TDD i NodeJS och i tredje-part ramverk som React.

Versionshantering

15 Yh-poäng
I denna kurs kommer du att lära dig hur du hanterar kod på ett säkert sätt genom system för versionshantering (GIT). Kursen har som mål att ge dig god förståelse för GIT, dess kommandon, termer och koncept. Detta ska leda till bättre kontroll över mjukvaran, med syftet att motverka kodförluster och öka smidigheten i gemensamma projekt.

Web Analytics och SEO

10 Yh-poäng
Denna kurs avser ge dig grundläggande förståelse för hur SEO (Search Engine Optimization) fungerar och vad som påverkar en webbsidas rankning hos sökmotorer. Här får du lära dig hantera SEO-verktyg och metoder, i syfte att sätta upp spårning som hjälper en webbplats med webbstatistik. Målet med kursen är att du med denna kunskap ska kunna skapa högre rankning för webbsidor hos sökmotorer.