Varför YH?

Varför YH?

Nyfiken på varför du ska välja en YH-utbildning?

Yrkeshögskolan är en särskild utbildningsform som matchar arbetslivets behov. Utbildningarna är eftergymnasiala, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Arbetslivet är engagerat i utbildningarna och spelar en aktiv roll i både planering och genomförande. Dessutom innefattar yrkeshögskolan arbete i lärande (LIA). För dig som studerande betyder det här att den yrkeskunskap du får under utbildningen är aktuell, efterfrågad och matchar mot arbetsmarknadens behov. Yrkeshögskolestudenter får ofta jobb direkt efter slutförd utbildning. Dessutom ger alla våra yrkeshögskoleutbildningar rätt till studiemedel från CSN.

Vad säger arbetslivet?

På Grit Academy har vi lång erfarenhet av att arbete tillsammans med och riktat mot ett anställande arbetsliv. Vårt nätverk av entreprenörer, arbetsgivare och företag framhåller gång på annan attityd som en avgörande faktor vid rekrytering, vid sidan av rätt kompetens. Därför arbetar vi för att uppmuntra våra studerande till personlig utveckling. Trots allt är det oftast inte betygen som avgör vem som klarar sig bäst i arbetslivet, utan för att nå resultat och framgång krävs arbete och ihärdighet.

YH bygger på arbetslivets behov

Alla våra utbildningar ger dig en yrkeskompetens som är aktuell och efterfrågad av arbetslivet. Som YH-utbildning står våra utbildningar under statlig tillsyn och kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Endast utbildningar som motsvarar arbetslivets behov beviljas.

Vi på Grit Academy har över 15 års erfarenhet av att bedriva utbildning. Vår erfarenhet i kombination med vårt breda nätverk och vårt nära samarbete med arbetslivet gör att våra utbildningar är yrkesrelevanta och utformade efter arbetslivets behov. Det ger dig bästa möjliga utgångspunkt för anställning och en lyckad karriär.

YH bygger på arbetslivets behov

Alla våra utbildningar ger dig en yrkeskompetens som är aktuell och efterfrågad av arbetslivet. Som YH-utbildning står våra utbildningar under statlig tillsyn och kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), och endast utbildningar som motsvarar arbetslivets behov beviljas.

Vi på Grit Academy har över 15 års erfarenhet av att bedriva utbildning. Vår erfarenhet i kombination med vårt breda nätverk och vårt nära samarbete med arbetslivet gör att våra utbildningar är yrkesrelevanta och utformade efter arbetslivets behov. Det ger dig bästa möjliga utgångspunkt för anställning och en lyckad karriär.

Lärande i arbete (LIA)

Praktikperioderna i yrkeshögskolan kallas för lärande i arbete (LIA). Alla våra utbildningar innehåller två längre LIA-perioder. Under LIA-perioderna får du göra praktik på en arbetsplats, under handledning. Det här ger dig värdefulla praktiska erfarenheter samtidigt som du får möjligheten att knyta kontakter och få in en fot på arbetsmarknaden.

Kostnadsfria utbildningar som ger rätt till studiemedel

Alla våra utbildningar är kostnadsfria och ger rätt till studiemedel. Utbildningarna är två år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du relevanta yrkeskunskaper för att nå dina mål och den karriär du vill ha.

Kostnadsfria utbildningar som ger rätt till studiemedel

Alla våra utbildningar är kostnadsfria och ger rätt till studiemedel. Utbildningarna är två år långa och ger dig en yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du relevanta yrkeskunskaper för att nå dina mål och den karriär du vill ha.

9 av 10

får jobb efter examen

Leder till jobb

Då våra YH-utbildningar svarar mot arbetsmarknadens behov, vårt breda kontaktnät och LIA-perioderna ger våra utbildningar stora möjligheter till anställning. MYH:s egna uppföljningar visar att 9 av 10 studerande får jobb efter slutförd utbildning. Vill ha en utbildning som ger dig relevant yrkeskunskap och goda möjligheter till anställning är våra YH-utbildningar rätt för dig!

Leder till jobb

Då våra YH-utbildningar svarar mot arbetsmarknadens behov, vårt breda kontaktnät och LIA-perioderna ger våra utbildningar stora möjligheter till anställning. MYH:s egna uppföljningar visar att 9 av 10 studerande får jobb efter slutförd utbildning. Vill ha en utbildning som ger dig relevant yrkeskunskap och goda möjligheter till anställning är våra YH-utbildningar rätt för dig!

 

Fler än ett sätt att bli behörig

Saknar du en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse? Då kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven. Därtill kan du antas via fri kvot trots att du saknar viss del av behörigheten om det finnas omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen. Antalet fri kvot-platser är begränsade.

Saknar du någon av de kurser som anges som behörighetskrav? Då erbjuder vi preparandkurser som gör dig behörig.