april 27, 2020

Grit Academys värdegrund

Grit Academy har en ny formulerad värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet. Precis som värdegrunden är ett grundläggande fundament för Grit Academys organisation, ska även värdegrunden […]