april 24, 2020

Förändrade arbetssätt i och med det rådande läget (Covid-19)

Det kan inte ha undgått någon att vi nu lever i omtumlande och föränderliga tider. Grit Academy arbetar i linje med Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och började i […]