Välkommen till Grit Academy

Vår filosofi är enkel:
det krävs arbete för att nå resultat och mål

Engagera dig i en ledningsgrupp

Engagera dig i en ledningsgrupp

Engagera dig i en ledningsgrupp

Alla våra utbildningar har en ledningsgrupp som ansvarar för utbildningens utformning och kvalitet. Genom att delta i ledningsgruppen ges ni stora möjligheter att tillgodose framtida rekryteringsbehov genom att vara med och utforma morgondagens kompetens.

Majoriteten av ledamöterna i ledningsgruppen utgörs av er, representanter för arbetslivet. Flertalet av ledamöterna i våra befintliga ledningsgrupper är intresserade av att i framtiden rekrytera den kompetens som utbildningen leder till. Bland våra ledningsgruppsledamöter är det många som valt att även ta emot LIA-studerande och rekrytera från våra utbildningar.

Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år – två gånger per termin – och säkerställer att utbildningen ger aktuell kompetens och håller hög kvalitet. Under mötena diskuteras även allt från kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och möjliga förbättringar. Som ledamot i ledningsgruppen ges du helt enkelt en unik möjlighet att påverka våra utbildningar – så att de svarar mot dina kompetenskrav och -behov.

Låter det här intressant?

Fyll i formuläret här intill så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna vidare.

Har du några frågor eller funderingar?
Hör av dig till oss på admin@gritacademy.se

Intresseanmälan för ledningsgrupp:

    Jag är intresserad av följande utbildning(ar):