Utbildning till

Hållbar professionell försäljning

Utbildning till

Hållbar professionell försäljning

Hållbar professionell försäljning

Har du erfarenhet inom exempelvis försäljning eller service management och vill fördjupa dina yrkesrelevanta kunskaper? Vår utbildning Hållbar professionell försäljning riktar sig till dig som med ett högt efterfrågat hållbarhetsperspektiv vill fördjupa dig inom social selling, förhandling och säljteknik.

Hållbar professionell försäljning är uppdelad i tre delkurser. Under dessa ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom förhandlingsteknik, planering och uppföljning av affärs- och säljmöten samt social selling i sociala medier.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i syfte att generera analytisk förståelse liksom kunskap om konkreta modeller. Stort fokus ligger på arbetseffektivt och självständigt genomförande samt planerings- och ledningsarbete.

Kursen riktar sig till dig med yrkeserfarenhet av försäljning, kundsupport eller liknande arbete inom servicesektorn

Behörighet

Särskilda förkunskaper krävs:
Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: 1 år heltid (deltid omräknas till heltid).
Typ av yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet som säljare under minst ett år alternativt två år inom servicearbete.
Motivering av förkunskapskrav
Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom social selling, förhandling och säljteknik för yrkesverksamma inom försäljning och tar tydligt utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenhet.

Ansök till Digital analys och marknadsföring

Startdatum: Löpande intag
Undervisningsform: Distansundervisning
Studieort: Distans (inga sammankomster)
Poäng: 60 YHP
Studietakt: 50% eller individuellt upplägg
Språk: Svenska och engelska
Avgift: Utbildningen är avgiftsbefriad och berättigad studiemedel. Ansökan sker via CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Kurser

Delkurs 1: Professionell säljteknik

I denna delkurs fördjupas dina kunskaper inom planering samt bokning och genomförande av affärs- och säljmöten. Kursen ger möjlighet att förbättra ditt professionella bemötande inom säljprocessen och förser dig med de verktyg du behöver för ett kundorienterat förhållningssätt med fokus på långsiktighet, hållbarhet och lönsamhet. Kursen examineras genom rollspel och inlämningsuppgifter.

Delkurs 2: Förhandlingsteknik

Kursen fokuserar på hantering av komplexa förhandlingssituationer och förståelse för den psykologiska aspekten av lyckade förhandlingar. Du får planera, genomföra och utvärdera förhandlingar samt analysera hur mänskligt agerande påverkas av psykologiska, sociala, etiska och hållbara aspekter. Kursen examineras genom rollspel och inlämningsuppgifter.

Delkurs 3: Social selling

Utbildningens tredje delkurs fokuserar på användandet av sociala medier för att skapa försäljningsmöjligheter. Du får de verktyg som behövs för att planera, organisera och marknadsföra säljaktiviteter via sociala medier. Därtill utvecklar du förståelse för hur du som säljare skapar leads och arbetar operativt med sociala medier. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Utbildningens upplägg

Grit Academys korta YH-utbildningar är digitalt baserade och riktar sig till dig med yrkeserfarenhet. Syftet är att ge dig möjlighet att tillgodogöra dig utbildningarnas innehåll från en plats och i en takt som passar dig. Genomförandet sker på distans via en av våra två erbjudandeformer; gruppvis på halvfart eller individuellt med anpassad utbildningsstart och studietakt.

Gruppupplägg

För dig som väljer att studera i grupp genomförs utbildningen på halvfart utifrån ett givet schema. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar, handledning, gruppuppgifter samt diskussion och utvärdering. Lärare och studerande möts digitalt varje vecka för att diskutera, lösa gemensamma uppgifter och befästa sina nyförvärvade kunskaper tillsammans.

Individuellt upplägg

Studerande som väljer att läsa utbildningen individuellt erbjuds kontinuerliga träffar med utbildare som ger handledning, hjälp och stöd. Därtill erbjuds även möjlighet att delta i gruppaktiviteterna som presenterats ovan.