Utbildning till

Digital analys och marknadsföring

Utbildning till

Digital analys och marknadsföring

Digital analys och marknadsföring

Har du yrkeserfarenhet inom exempelvis kommunikation eller e-handel? Vår utbildning Digital analys och marknadsföring ger dig som vill fördjupa dina kunskaper inom datadriven digital marknadsföring aktuell kunskap och verktyg för att ta din karriär vidare. Utbildningen bedrivs på distans och på dina villkor.

Utbildningen är uppdelad i två delkurser med syfte att ge dig som är yrkesverksam inom kommunikativa instanser verktyg och förståelse för digitala arbetssätt och kanaler.

Utbildningen kombinerar teori och praktiska övningar för att ge dig analytisk förståelse liksom kunskap om konkreta modeller. Efter avslutad kurs har du de verktyg som behövs för att arbeta med digital analys och marknadsföring på ett framgångsrikt sätt.

Kursen riktar sig till dig med yrkeserfarenhet från exempelvis webb- eller applikationsutveckling, kommunikation och sociala medier eller e-handelsplattformar.

Behörighet

Särskilda förkunskaper krävs:
Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: 1 år heltid (deltid omräknas till heltid).
Typ av yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet inom webb- eller applikationsutveckling, kommunikation och sociala medier eller hantering av e-handelsplattformar.
Motivering av förkunskapskrav
Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom datadriven digital marknadsföring för yrkesverksamma inom webb- och applikationsutveckling, kommunikation och sociala medier eller e-handel och tar tydligt utgångspunkt i de studerandes yrkeserfarenhet. Särskilt behövs en viss förförståelse krävs vad gäller KPI:er och olika digitala kanaler.

Ansök till Digital analys och marknadsföring

Startdatum: Löpande intag
Undervisningsform: Distansundervisning
Studieort: Distans (inga sammankomster)
Poäng: 60 YHP
Studietakt: 50% eller individuellt upplägg
Språk: Svenska och engelska
Avgift: Utbildningen är avgiftsbefriad och berättigad studiemedel. Ansökan sker via CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Kurser

Delkurs 1: Digital analys

Kursen ger kunskap om hur datainsamling och analys kan användas för att optimera och utvärdera digitala marknadsföringsinsatser. Du arbetar löpande med digitala köpmönster, SEO, arbete i Google Analytics samt får god kännedom kring tolkning och hantering av data. Kursen ger dig verktygen du behöver för använda data som besluts- och utvärderingsunderlag. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Delkurs 2: Digital marknadsföring

Den andra delkursen vidareutvecklar kunskaperna du förvärvat i delkurs 1. Syftet är att kombinera kunskaperna med ett lönsamhetsperspektiv i arbetet med digitala marknadsföringsinsatser samt göra dig förtrogen med målgruppsanpassning och riktad marknadsföring utifrån analys av köp- och kunddata. Efter avslutad kurs erhåller du god förståelse för datadriven marknadsföring inom digitala kanaler. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Utbildningens upplägg

Grit Academys korta YH-utbildningar är digitalt baserade och riktar sig till dig med yrkeserfarenhet. Syftet är att ge dig möjlighet att tillgodogöra dig utbildningarnas innehåll från en plats och i en takt som passar dig. Genomförandet sker på distans via en av våra två erbjudandeformer; gruppvis på halvfart eller individuellt med anpassad utbildningsstart och studietakt.

Gruppupplägg

För dig som väljer att studera i grupp genomförs utbildningen på halvfart utifrån ett givet schema. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar, handledning, gruppuppgifter samt diskussion och utvärdering. Lärare och studerande möts digitalt varje vecka för att diskutera, lösa gemensamma uppgifter och befästa sina nyförvärvade kunskaper tillsammans.

Individuellt upplägg

Studerande som väljer att läsa utbildningen individuellt erbjuds kontinuerliga träffar med utbildare som ger handledning, hjälp och stöd. Därtill erbjuds även möjlighet att delta i gruppaktiviteterna som presenterats ovan.