Välkommen till Grit Academy

Vår filosofi är enkel:
det krävs arbete för att nå resultat och mål

Ta emot en LIA-studerande

Ta emot en LIA-studerande

Ta emot en
LIA-studerande

Det är genom LIA, lärande i arbete, som de studerande praktiskt får omsätta vad de lärt sig under sin utbildning. Just kombinationen av teoretiskt kunnande och praktisk kompetens är yrkeshögskolans främsta kännetecken – med målet att de studerande ska vara anställningsbara från dag ett efter examen.

För dig som arbetsgivare ger att vara LIA-handledare en helt unik rekryteringskanal. Ni får under LIA-perioden lära känna en framtida kollega samtidigt som ni – kostnadsfritt – får en extra resurs. Under perioden har ni även möjlighet att säkerställa att den studerande lär sig de kompetenser, arbetssätt och metoder som gäller för yrkesrollen på just er arbetsplats. På så vis blir startsträckan kortare när anställningen väl påbörjas. Vi är stolta över att kunna säga att flertalet av våra LIA-studerande senare fått anställning hos de företag där de haft sin praktik!

För att ta emot en LIA-studerande behöver ni erbjuda denne en LIA-handledare. LIA ingår som en kurs i utbildningen och det är LIA-handledarens ansvar att den studerande får arbetsuppgifter som motsvarar kursens mål. Den studerande ska delta i arbetet på ett sätt som motsvarar yrkesrollens arbetsuppgifter och målet är ett lyckat samarbete för båda parter. Alla företag som väljer att ta emot en LIA-studerande erbjuds en handledarutbildning – så att du kan känna dig trygg i ditt handledarskap.

Låter det här intressant?

Fyll i formuläret här intill så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna vidare.

Du kan även se aktuella LIA-perioder för alla våra utbildningar nedan:

Årskurs 2021:

 • LIA 1: vecka 14 – 22, 2022
 • LIA 2: vecka 6 – 17, 2023

Årskurs 2022:

 • LIA 1: vecka 15 – 22, 2023
 • LIA 2: vecka 6 – 17, 2024

Årskurs 2021: 

 • LIA 1: vecka 48 – 7, 2022 och 2023
 • LIA 2: vecka 8 – 17, 2023

Årskurs 2022:

 • LIA 1: vecka 48 – 5, 2023 och 2024
 • LIA 2: vecka 6 – 17, 2024

Årskurs 2022:

 • LIA 1: vecka 43 – 52, 2022
 • LIA 2: vecka 38 – 49, 2023

Årskurs 2023:

Schemaläggningen är i skrivande stund i full gång och exakta veckor för LIA-perioderna kommer att uppdateras snarast. LIA 1 kommer att vara förlagd under hösten 2023 och LIA 2 under hösten 2024.

Årskurs 2021:

 • LIA 1: vecka 2 – 11, 2023
 • LIA 2: vecka 12 – 21, 2023

Årskurs 2022:

 • LIA 1: vecka 2 – 11, 2024
 • LIA 2: vecka 12 – 21, 2024
Intresseanmälan: