Kurser

Kurser

Vill du utöka dina kunskaper och utvecklas kompetensmässigt? Grit Academy erbjuder dig att läsa enstaka kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar. Alla våra utbildningar såväl som våra kurser är skräddarsydda för att motsvara vad arbetslivet efterfrågar. Detta innebär att när du läser en eller flera enstaka kurser hos oss så får du nya kunskaper och färdigheter, både praktiska och teoretiska, som speglar dagens utmaningar på arbetsmarknaden och som förbättrar ditt CV. Du hittar de aktuella kurserna nedan, och anmäler dig via knappen till höger om denna text. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Välkommen till oss!

Kurser

• Heltidsstudier
• 2-3 skoldagar/vecka, resten självstudier
• Kostnadsfritt
• CSN-berättigat
• Litteratur tillkommer
• Grundläggande behörighet krävs

KURSER

Affärsengelska, v51-1

I en allt mer internationell värld är det viktigt att ha kunskaper i engelska. I denna kurs kommer fokus vara på att lära sig engelska uttryck och begrepp inom affärs- och säljsammanhang. Du blir också insatt i hur man vanligen kommunicerar med internationella affärskontakter.

Digitala kanaler och medier, v40-44

I denna kurs kommer du att lära dig hur du kan använda digitala kanaler och medier i rollen som B2B-säljare. Efter kursen kommer du att kunna utforma strategier samt ha verktyg för att göra marknadsföring och säljaktiviteter med hjälp av digitala medier.

KAM-sälj, v35-39

I denna kurs kommer du att få teoretiska och praktiska grunder i KAM-försäljning. Målet är att du ska lära dig att styra och leda samarbetet med nyckelkunder med målsättning att skapa långsiktiga relationer. Du kommer även att sätta upp strategier för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Förhandlingsteknik, v39-42 och v45-48

I rollen som B2B-säljare eller Strategisk Inköpare är det viktigt att vara en god förhandlare. I denna kurs, förhandlingsteknik, kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra framgångsrika förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur motpartens agerande styrs av psykologiska, sociala och etiska aspekter.

Inbound marketing, v49-53

Målet med kursen är att du ska kunna arbeta praktiskt med Inbound marketing och sociala medier i rollen som B2B-säljare. Du kommer att lära dig att ta fram material, texter med mera och använda olika kanaler för att nå ut till olika målgrupper på ett professionellt sätt.

Projektledning för inköpare, v47-50

Efter genomgången kurs förväntas du ha utvecklat nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna driva och leda ett projekt inom en inköpsorganisation från uppstart till mål utifrån arbetsgivarens och kundens behov, samt kunna utvärdera projektets olika faser och processen i sin helhet. Syftet med kursen är att ge dig en gedigen förståelse för projektledning och agil projektledning samt hur man leder projekt som inköpare.

Ledarskap och organisation, v43-46

Kursen har som syfte att utveckla ditt ledarskap i din roll som inköpare. Kursen innefattar moment kring organisationsteorier, gruppens utvecklingsfaser, olika ledarskapsstilar och målstyrt ledarskap. Efter avslutad kurs förväntas du kunna ansvara för att leda grupper och individer utifrån vetenskapliga metoder.

Hållbarhet, miljö och etik, v35-38

Avsikten med kursen är att ge en grundlig förståelse för hur inköp påverkas av och påverkar sociala och miljömässiga faktorer. Kursen lär ut hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköpsprocessen samt de verktyg som du behöver för att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning, där miljömässig och social påverkan är i fokus. Kursen inkluderar grundläggande begrepp, regler, krav och lagar som omfattar området.