Engagera dig!

Ett sätt att engagera sig är att ta emot framtida B2B-säljare för praktik (LIA). Lärande I Arbete är en viktig kurs där de studerande får utökade möjligheter att koppla samman teori med praktik, och använda sig av denna kompetens på ett djupare plan. Genom att ta emot LIA-studerande och introducera dem på er arbetsplats och till branschrelaterade arbetsuppgifter kan studerande formas till att bli den typen av anställd som motsvarar ert kompetensbehov. En LIA och innefattande arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på er arbetsplats och era förutsättningar och behov. Innan LIA läser våra studerande kurser inom bl.a. juridik, ekonomi, kommunikation och sälj, vilket ökar deras möjligheter att utvecklas och bidra på er arbetsplats.

Om ni vill förstärka er arbetsplats med framtida B2B-säljare, eller få mer information om hur LIA går till, kan ni höra av er till Eric på Grit Academy via mejl: grit@badeur.se, eller telefonnummer 073-69 70 095.

Period: 8 april- 31 maj

Var en del av Grit Academy!

Grit Academy söker personer från branschen som vill vara en del av ledningsgrupper för specifika utbildningar. Att sitta med i en ledningsgrupp är utmanande, givande och roligt. För en relativt liten ansträngning får du väldigt mycket tillbaka!

Det här får du ut av att sitta med i en ledningsgrupp

Erfarenhet

Erfarenhet från ledningsgruppsarbete är guld värt både för din personliga utveckling, din förståelse för utveckling och ökad kännedom om arbetslivet och din egen och andra branscher

Bredda ditt nätverk

I ledningsgruppen sitter människor från olika företag i näringslivet. Att sitta med i en ledningsgrupp innebär en chans att utbyta erfarenheter, nätverk, kontakter och du kan kanske till och med hitta nya samarbeten. Vi skapar förutsättningar och en gemensam plattform.

Var med och påverka!

Hur ser morgondagens utbildningar ut? Vad behöver jag och mitt företag när vi ska rekrytera och kompetensförsörja under de närmaste åren? Vad söker vi för profiler? Vad vill jag att de ska ha för färdigheter och kunskaper? Tillsammans formar vi morgondagens medarbetare!

Kompetensförsörjning

I kombination med att styra utbildningen får ni även möjlighet att hitta framtida personal som ni vet har rätt inställning, rätt kunskap och rätt kompetenser. Detta innebär en alternativ rekryteringsväg och en kompetensförsörjning där du vet precis vad du får och vad du kan förvänta dig. Ni har även möjlighet att erbjuda praktikplatser som ett led i att hitta eventuella framtida medarbetare.

Socialt utbyte

Sist men inte minst vill vi att det ska vara trevligt och givande att sitta med i en ledningsgrupp. Detta innebär för oss sociala aktiviteter i samband med träffarna – helt beroende av den specifika gruppens önskemål!

Vad innebär LIA?

De studerande har LIA 1 under period 8 april – 31 maj 2019. Under denna period är de studerande på heltid hos er. De studerande har rätt att ägna några timmar per vecka åt sin LIA-rapport, som ett delmoment i kursen.

Vidare faller några dagar bort då de studerande har redovisning och utvärdering. Under LIA-perioden ska en LIA-studerande vara kopplad till en LIA-handledare. Givetvis är det så att den studerande under LIA-perioden ska ägna sig åt arbetsuppgifter som främjar dennes utveckling inom B2B-säljyrket och samtidigt bidrar till er verksamhet.

För mer information, kontakta Eric på grit@badeur.se eller på 073-69 70 095.

Vad innebär det att sitta med i en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen träffas högst två till tre gånger per termin. Vi träffas under trevliga former och går igenom de aktuella punkterna i utbildningen.
Det kan till exempel vara att:

• utbildningen når sina mål
• utbildningen utvecklas i önskad riktning
• bedriva systematiskt kvalitetsarbete
• anta sökande till utbildningen
• utfärda utbildningsbevis
• fastställa kursplaner

Utbildningssamordnaren har givetvis huvudansvaret för utbildningen, den dagliga verksamheten och att den bedrivs på ett professionellt sätt.