Utbildning till

E-handelsplattformar och betallösningar

Utbildning till

E-handelsplattformar och betallösningar

E-handelsplattformar och betallösningar

Arbetar du inom e-handel, webb- eller applikationsutveckling eller liknande? Utbildningen E-handelsplattformar och betallösningar vässar dina kunskaper inom e-handel och tredjepartssystem. Utbildningen bedrivs på distans och på dina villkor.

Utbildningen är uppdelad i två delkurser, där syftet är att ge dig med yrkeserfarenhet möjlighet att spetsutbilda dig och hantera en ständigt föränderlig och krävande e-handelsmarknad.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar, individuellt och i grupp. Syftet är att ge dig analytisk förståelse och kunskap om konkreta modeller. Efter avslutad kurs har du de verktyg du behöver för att arbeta med digital analys och marknadsföring på ett framgångsrikt sätt.

Kursen riktar sig till dig med yrkeserfarenhet från exempelvis webb- eller apputveckling eller hantering av e-handelsplattformar.

Behörighet

Särskilda förkunskaper krävs:
Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: 1 år heltid (deltid omräknas till heltid).
Typ av yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet inom webb- eller apputveckling eller hantering av e-handelsplattformar.
Motivering av förkunskapskrav
Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom e-handel, webb- eller apputveckling för yrkesverksamma inom e-handel eller som har tidigare erfarenhet av webb- eller applikationsutveckling inom området och tar tydligt utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenhet.

Ansök till Digital analys och marknadsföring

Startdatum: Löpande intag
Undervisningsform: Distansundervisning
Studieort: Distans (inga sammankomster)
Poäng: 60 YHP
Studietakt: 50% eller individuellt upplägg
Språk: Svenska och engelska
Avgift: Utbildningen är avgiftsbefriad och berättigad studiemedel. Ansökan sker via CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Kurser

Delkurs 1: E-handelsplattformar

Kursen ger fördjupad förståelse för ledande e-handelsplattformar. Du får gedigen kunskap kring uppbyggnad, struktur, funktioner samt kunddatabashantering och CRM-system. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Delkurs 2: Betallösningar och tredjepartssystem

Under utbildningens andra delkurs utvecklar du färdigheter för att hantera ett flertal tredjepartssystem. Du får de verktyg du behöver för att känna dig trygg i rollen som självständig skapare av trygg e-handel samt för att kunna hantera och integrera olika tredjepartssystem. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Utbildningens upplägg

Grit Academys korta YH-utbildningar är digitalt baserade och riktar sig till dig med yrkeserfarenhet. Syftet är att ge dig möjlighet att tillgodogöra dig utbildningarnas innehåll från en plats och i en takt som passar dig. Genomförandet sker på distans via en av våra två erbjudandeformer; gruppvis på halvfart eller individuellt med anpassad utbildningsstart och studietakt.

Gruppupplägg

För dig som väljer att studera i grupp genomförs utbildningen på halvfart utifrån ett givet schema. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar, handledning, gruppuppgifter samt diskussion och utvärdering. Lärare och studerande möts digitalt varje vecka för att diskutera, lösa gemensamma uppgifter och befästa sina nyförvärvade kunskaper tillsammans.

Individuellt upplägg

Studerande som väljer att läsa utbildningen individuellt erbjuds kontinuerliga träffar med utbildare som ger handledning, hjälp och stöd. Därtill erbjuds även möjlighet att delta i gruppaktiviteterna som presenterats ovan.