Avancerad Javascript

Utbildning till

Avancerad Javascript

Utbildning till

Avancerad Javascript

Avancerad Javascript

Vill du jobba i ett av världens största språk och fördjupa dina kunskaper inom webb- och applikationsutveckling? Då är Avancerad JavaScript utbildningen för dig – anpassad för att bedrivas parallellt med din yrkesverksamhet.

Avancerad JavaScript är en spetsutbildning uppdelad i två delkurser och riktar sig till dig som är eller har varit yrkesverksam. Under utbildningens gång ges du möjlighet att utveckla dina färdigheter i hantering och styling av såväl statiska som dynamiska moment.

Utbildningen varvar teori och praktiska övningar med syfte att ge dig både analytisk förståelse samt kunskap om konkreta modeller. Efter avslutad utbildningen har du de verktyg som krävs för att säkerställa en god förståelse för avancerad JavaScript och dess ramverk.

Kursen riktar sig till dig med yrkeserfarenhet inom exempelvis webb- eller applikationsutveckling.

Behörighet

Särskilda förkunskaper krävs:
Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: 1 år heltid (deltid omräknas till heltid).
Typ av yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet inom webb- eller apputveckling.
Motivering av förkunskapskrav
Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom JavaScript för yrkesverksamma inom webb- eller applikationsutveckling och tar tydligt utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenhet.

Ansök till Avancerad Javascript

Startdatum: Löpande intag
Undervisningsform: Distansundervisning
Studieort: Distans (inga sammankomster)
Poäng: 60 YHP
Studietakt: 50% eller individuellt upplägg
Språk: Svenska och engelska
Avgift: Utbildningen är avgiftsbefriad och berättigad studiemedel. Ansökan sker via CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Kurser

Delkurs 1: JavaScript 1

Under den första delkursen utökar du dina kunskaper inom programmering och lär dig världens största programmeringsspråk — JavaScript. Du får producera kvalitativ kod och dynamiska hemsidor. Utöver JavaScript och dess ramverk inkluderar kursen arbets- och analysmetoder samt grundläggande IT-säkerhet. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Delkurs 2: JavaScript 2

Under utbildningens andra delkurs vidareutvecklar du dina kunskaper från föregående kurs och arbetar i ramverk såsom React. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i avancerad JavaScript samt i problemlösning och skapandet av dynamiska och avancerade webbsidor. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Utbildningens upplägg

Grit Academys korta YH-utbildningar är digitalt baserade och riktar sig till dig med yrkeserfarenhet. Syftet är att ge dig möjlighet att tillgodogöra dig utbildningarnas innehåll från en plats och i en takt som passar dig. Genomförandet sker på distans via en av våra två erbjudandeformer; gruppvis på halvfart eller individuellt med anpassad utbildningsstart och studietakt.

Gruppupplägg

För dig som väljer att studera i grupp genomförs utbildningen på halvfart utifrån ett givet schema. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar, handledning, gruppuppgifter samt diskussion och utvärdering. Lärare och studerande möts digitalt varje vecka för att diskutera, lösa gemensamma uppgifter och befästa sina nyförvärvade kunskaper tillsammans.

Individuellt upplägg

Studerande som väljer att läsa utbildningen individuellt erbjuds kontinuerliga träffar med utbildare som ger handledning, hjälp och stöd. Därtill erbjuds även möjlighet att delta i gruppaktiviteterna som presenterats ovan.