Våra utbildningar

Grit Academys utbildningar är skräddarsydda i samarbete med näringslivet för att matcha framtidens arbetsmarknad.

I våra utbildningar ställer vi höga krav och erbjuder utmaningar. Hos oss kommer du att få en gedigen kunskapsfokuserad utbildning och personlig utveckling för att just du ska lyckas. Vi tar vara på kraften hos människor och låter dem växa.

Våra studenter kommer ut i arbetslivet med en adekvat kunskap, rätt verktyg för sin yrkesroll och hög förståelse för sin bransch. Dessutom arbetar vi med att våra studerande ska uppnå personlig utveckling och lära sig de framgångsfaktorer som behövs för att de ska lyckas i sin yrkesroll.

Grit Academys inriktningar

Sälj

Höstterminen 2018 och 2019 erbjuder B2B-säljutbildning. Vi utvecklar adekvata och nödvändiga kunskaper, färdigheter och kompetenser för att lyckas som säljare. I utbildningen ingår en blandning av teoretiska och praktiska moment. Som säljare är det viktigt att förstå såväl affärer som människor, vilket är centrala delar i vår utbildning. Dessutom arbetar vi med att de studerande ska utveckla ett vinnande beteende, grit!

Javautvecklare

Grit Academys utbildning inom javautveckling startar hösten 2019.

Strategisk inköpare

Grit Academys utbildning inom inköp startar hösten 2019.

Vår identitet

Alla våra utbildningar leder till arbete där det är höga krav på kunskap, men som också innefattar en hel del personlig frihet att själv styra sitt arbete. Studentens egen förmåga att kunna planera, prioritera och inställning är viktiga faktorer för att klara av yrkesrollen.
Vår tro är att människor är kapabla att bli mer än vad man tror att man kan bli. För att komma dit behövs en gedigen kunskapsorienterad utbildning tillsammans med en förståelse för de verktyg som behövs för att skapa ett framgångsrikt beteende. Det är vår pedagogiska idé – att förena mjukt och hårt, kunskap och beteende.

Eric Badeur, utbildningsanordnare Grit Academy