Grit Academys utbildningar

Grit Academys utbildningar är skräddarsydda i samarbete med näringslivet för att matcha framtidens arbetsmarknad.

I våra utbildningar ställer vi höga krav och erbjuder utmaningar. Hos oss kommer du att få en gedigen kunskapsfokuserad utbildning och personlig utveckling för att just du ska lyckas. Vi tar vara på kraften hos människor och låter dem växa.

Våra studenter kommer ut i arbetslivet med en adekvat kunskap, rätt verktyg för sin yrkesroll och hög förståelse för sin bransch. Dessutom arbetar vi med att våra studerande ska uppnå personlig utveckling och lära sig de framgångsfaktorer som behövs för att de ska lyckas i sin yrkesroll.

För att läsa svaren på vanligaste frågorna om att gå en YH-utbildning, om Grit Academy och våra utbildningar, samt om ansökan och antagning, se våra FAQ i menyraden ovan.

Grit Academys inriktningar

B2B-säljare

Säljyrket har blivit mer kunskapsintensivt, vilket har lett till en brist på företagssäljare med rätt utbildning. Grit Academys tvååriga B2B-utbildning gör dig kvalificerad för ett yrke inom sälj och marknadsföring. Utbildningen förbereder dig för ett arbetsliv med många möjligheter att utvecklas och avancera inom företag och organisationer. Startade hösten 2018, och är sedan dess uppe i två årsklasser. Ny start hösten 2020. Klicka här för att läsa mer.

Javautvecklare

Det största hotet mot digitaliseringen är att det finns för få personer med den kompetensen. Grit Academys utbildning i Javautveckling ger dig resurserna för att bli den professionella javautvecklare som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den tvååriga utbildningen innebär en snabb väg in i ett yrke med goda arbetsmöjligheter. Startade hösten 2019. Ny start hösten 2020. Klicka här för att läsa mer.

Strategisk inköpare

Från att ha varit ett yrke som alla ansågs kunna göra har inköp kommit att bli ett yrkesområde som innefattar specialiserade kompetenser. Grit Academys tvååriga utbildning inom strategiskt inköp ger dig verktygen du behöver för att bli professionell inköpare, en högt efterfrågad och viktig roll. Startade hösten 2019. Ny start hösten 2020. Klicka här för att läsa mer.

Vår identitet

Alla våra utbildningar leder till arbete där det är höga krav på kunskap, men som också innefattar en hel del personlig frihet att själv styra sitt arbete. Studentens egen förmåga att kunna planera, prioritera och inställning är viktiga faktorer för att klara av yrkesrollen.
Vår tro är att människor är kapabla att bli mer än vad man tror att man kan bli. För att komma dit behövs en gedigen kunskapsorienterad utbildning tillsammans med en förståelse för de verktyg som behövs för att skapa ett framgångsrikt beteende. Det är vår pedagogiska idé – att förena mjukt och hårt, kunskap och beteende.

Eric Badeur, utbildningsanordnare Grit Academy