TEAMBUILDING

• För ett mer sammanhållet och effektivt team
• Gå från idé till handling
• Förbättra strukturer och roller
• Öka sammanhållningen och trivseln

När alla instrument spelar samma stycke låter det vackert och harmoniskt. Hur får vi ett sådant samarbete? Kursen i teambuilding ser till er verksamhet och de rådande strukturer som finns, och vad som går att göra för att optimera de kunskaper och färdigheter var individ bär på för en fungerande och effektiv helhet. Vi kartlägger de olika rollerna och funktionerna inom organisationen, vad som fungerar bra och vad det finns för förbättringsområden, samt vad som krävs för att skapa mer fungerande strukturer och mer motivation. Med hjälp av övningar och konkreta tips får deltagare en förståelse för hur det går att hitta och optimera sin egen och andras drivkraft för att mer effektivt nå verksamhetens gemensamma syften och mål.

Intresseanmälan