Kompetenser

Kompetenser

Våra kompetenser

Grit Academy är ett utvecklingsföretag som erbjuder företagsanpassade utbildningar som ni kan gå idag, för att förändra hur ni arbetar imorgon. Vi arbetar för att utveckla människor med ambition och potential till kompetenta yrkesmänniskor med eget driv. Med utgångspunkt i er verksamhet och er omvärld tillhandahåller vi nya verktyg och tillvägagångssätt för att ni ska ta er framåt, utvecklas, och nå era mål. Vårt team består av flera konsulter med spetskompetens inom olika områden, inklusive ledarskap, teambuilding, ekonomi, försäljning, inköp och kommunikation. Grit Academy erbjuder interna företagsutbildningar, öppna utbildningar, ESF-projekt och yrkeshögskoleutbildningar.

Är du redo att investera i din och dina medarbetares utveckling?

Med ett fokus på kunskap och personlig utveckling samt på vad som driver just er framåt erbjuder vi utbildningar som gör skillnad, idag såväl som imorgon. Ta kontakt med oss vid intresse eller eventuella frågor, så återkommer vi så fort vi kan.

Hur vi arbetar

1) Vilka utmaningar står ni inför? Vilka förändringar står ni inför? Hur ser det idag och imorgon för er? Hur ska ni bli ett mer lönsamt och konkurrensstarkt företag?

2) Vilka kompetenser, färdigheter och beteenden behöver er organisation? Vad har ni för resurser i nuläget som ni vill optimera? Utgångsläget är just er unika situation. Vi tror på att människan är er viktigaste tillgång. Hur väl tar ni vara på era medarbetares potential? Enligt vår erfarenhet är det ofta en blandning av kunskap och beteende som behövs, och små ändringar kan medföra stora resultat.

3) För att skapa hållbara resultat är det viktigt att skapa goda förutsättningar för att förankra nya färdigheter och beteende i det vardagliga arbetet. Vi utgår från att skapa resultat, givetvis med hänsyn till de förutsättningar som ges. I våra utbildningar förekommer olika former som föreläsningar, workshops, enskilda samtal, coachning/mentorskap och auskultering.

4) Genomförande av utvecklingsaktiviteter med avstämningar och uppföljning.