EXCEL

• Lär dig de grundläggande och nya funktionerna i Excel
• Arbeta mer effektivt i Excel
• Skapa smarta kalkyler och presentationer

Excel är ett effektivt verktyg som kan användas till mycket. Via Grit Academys utbildning i Excel lär du dig grunderna i Excel samt får en god inblick i de nya funktioner som Excel erbjuder. Vidare får du praktiska tips om hur du kan arbeta på ett mer tidseffektivt och kreativt sätt med programmet för att bistå dig i ditt arbete, till exempel genom att skapa listor, kalkyler och presentera data och diagram.

Intresseanmälan