FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

• Förståelse för ekonomins grunder och begrepp
• Ekonomikompetens för att fatta bättre beslut
• Fördjupad förståelse för ekonomiska sammanhang i din verksamhet

Utbildningen vänder sig till dig som inte är ekonom men som vill öka din förståelse för företagsekonomi. Utbildningen förmedlar ekonomins grunder och begrepp och ekonomiska termer och samband för att du ska kunna sätta din verksamhet i ett större ekonomiskt sammanhang. Utbildningen ger verktyg och kunskaper för att främja färdigheten att tolka, kommunicera samt diskutera nyckeltal, ekonomiska rapporter och ekonomiska budskap, samt på egen hand skapa smarta kalkyler och budgetar.

Intresseanmälan