SERVICE & KUNDBEMÖTANDE

• Skapa goda och mer långsiktiga affärsrelationer
• Hur du kan investera i kundbemötande
• Uppfyll förväntningar, öka kundförståelsen och merförsäljningen

Varför ska kunden just välja ditt företag? Kundens uppfattning av kvalitén på bemötande och service har en direkt koppling till lönsamheten och typen av affärsrelationer. Genom att förbättra hur du och/eller din personal arbetar med kundservice och bemötande kan du skapa goda och mer långsiktiga affärsrelationer med positiv respons och merförsäljning. Med din verksamhet i fokus får du verktyg och praktiska tips på hur du kan utveckla och effektivisera din kundkontakt för att skapa mer framgång och struktur. Du får kunskaper och färdigheter i hur du bemöter, samt professionellt kommunicerar, en förståelse för kundens grundläggande förväntningar och behov – idag och i framtiden. Vi går igenom professionellt bemötande i skrift såväl som muntligt och i personligt möte med kunden, samt ger verktyg för konflikthantering och uppföljning.

Intresseanmälan