Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap

• Öka självinsikten och utveckla dina dagliga ledarhandlingar

• Lär dig mer om hur din ledarstil kan bidra till högre motivation, engagemang och självledarskap inom verksamheten

• Arbeta mer effektivt och utveckla den egna arbetsgruppen

Utvecklade Ledarskap (UL) är ett ledarskapsprogram utformat av Försvarsmakten som innebär att en ledare agerar föredömligt och lyfter, synliggör och agerar utifrån en tydlig värdegrund. Genom att skapa gemensamma mål, ge stöd, samt motivera och uppmuntra till delaktighet, utvecklar ledaren sina anställda. Där det finns utvecklande ledarskap, där finns det effektivitet och en starkare inre drivkraft bakom varje medarbetare och arbetsuppgift. Utvecklande ledarskap är till gagn både för individen och organisationen som helhet, och leder till en mer långsiktigt hållbar verksamhet. I konceptet Utvecklade Ledarskap ingår teoretiska modeller, metoder samt bedömningsformulär i syfte att bedöma förbättringsområden samt riktning för önskad utveckling.

Intresseanmälan