PRESENTATIONSTEKNIK

• Träna upp eller förnya din presentationsteknik
• Nyttja dina egna styrkor för att inspirera, engagera och argumentera
• Få verktyg i att strukturera upp och förbereda dig inför presentationer

Vad händer om powerpointpresentationen strular, om whiteboardpennan har torkat ut? Att kunna inspirera, engagera och motivera med eller utan verktyg är en färdighet som går att öva upp. I utbildningen tar vi avstamp från individens utgångsläge samt använder oss av grundläggande kunskaper i presentationsteknik och praktisk retorik för att du ska kunna nå din fulla potential som presentatör. Du kan förvänta dig direkt feedback och konkreta mål tillsammans med retoriska verktyg för att du ska kunna vässa din argumentations- och presentationsteknik. Vidare ger vi tips om hur du kan förbereda dig och strukturera presentationer på ett mer effektivt sätt för att behålla fokus och nå fram med ditt budskap.

Intresseanmälan