INKÖP & LOGISTIK

• Arbeta mer strukturerat och strategiskt med inköp
• Fördjupad förståelse för inköpsprocessen och inköpsarbete
• Spetsa din logistiska kompetens, inklusive värdeflödesanalys

Inköp är en framgångsfaktor. Utbildningen inom inköp och logistik ger dig kunskaper kring inköpsarbete, inköpsteknik och inköpsprocessen samt verktyg för att arbeta med inköp på ett mer effektivt, lönsamt och strategiskt sätt. Utbildningen fokuserar på att hitta förbättringsområden kring ditt arbete med inköp på ett operativt, taktiskt och strategiskt plan, det vill säga allt ifrån dagliga inköp till prognoser, avtal, regler och förhandlingar. Ingår gör även varuhantering, lagerkontroll och inventering. Logistik innefattar att se till omvärldsfaktorer, service och kvalitet samt värdeflödesanalys för att få en större helhetsförståelse för inköpens och logistikens roll i verksamheten.

Intresseanmälan