Stark arbetslivsanknytning

Pedagogiskt orienterat lärande

Personlig utveckling

Kunskapsorienterat

Pedagogisk idé

Som organisation har Grit Academy mångårig erfarenhet inom företagande, pedagogik och att arbeta inom Yrkeshögskolan, med vuxenutbildning och organisationsutveckling. Denna samlade erfarenhet har gett oss en insikt i att det inte alltid är de mest talangfulla som kommer längst, utan snarare de som kavlar upp ärmarna och kämpar mest.

Grit Academys pedagogiska idé är att utveckla människor på det personliga planet och utbilda för framtidens arbetsmarknad. Om de studerande får rätt kunskap och verktyg med sig in i arbetslivet i kombination med god personlig utveckling bäddar vi för framgång.

Vad säger arbetslivet?

Våra undersökningar har visat att det finns en stor efterfrågan på personal med de kompetenser Grit Academy vill erbjuda utbildningar inom. De företag vi pratat med har även berättat att de vill ha engagerade och motiverade medarbetare då dessa tar mer ansvar och presterar bättre i sitt arbete.

Grit Academy har därför åtagit sig uppdraget att inte bara erbjuda de utbildningar arbetslivet efterfrågar utan också att utveckla en modell för att uppmuntra studenterna att utveckla sitt beteende. Oftast är det inte betygen som avgör vem som klarar sig bäst i arbetslivet – det handlar om att utveckla rätt mental inställning. Behovet av sådan personal kommer alltid finnas och Grit Academy ämnar möta just det behovet.

 

Grit Academys fyra grundpelare:

Stark arbetslivsanknytning

Våra förundersökningar har visat vad arbetslivet efterfrågar och vi skapar skräddarsydda utbildningar enligt dessa. Vi skapar morgondagens kompetenser och erbjuder utbildningarna B2B-säljare, Strategisk inköpare och Javautvecklare.

Pedagogiskt orienterat lärande

Vi lägger stort värde vid kvalitativt och pedagogiskt lärande. Grit Academy är skapad av pedagoger för att optimera utvecklingen hos de studerande.

Personlig utveckling

Vi vill uppmuntra studenternas personliga utveckling. Att utveckla rätt attityd och rätt inställning är viktigt för att kunna skapa en framgångsrik karriär.

Kunskapsorienterat

Vi bedriver en kunskapsorienterad akademi utifrån forskningsbaserade verktyg.

Den pedagogiska idén genomsyrar hela verksamheten. Vi har god kontakt med arbetslivet och engagerade och kompetenta ledningsgrupper. Grit Academy har även höga förväntningar på såväl utbildare som studerande för att de ska nå de kunskapsmål som är uppsatta för respektive utbildning.

Vidare vill vi kontinuerligt utbilda de studerande i sin förståelse för de beteendevetenskapliga aspekter som påverkar yrkesrollen. Detta gör vi genom föreläsningar, övningar och seminarier om att stödja den personliga utvecklingen.

Vi tror på ständigt lärande, vilket innebär en process som inte kan stressas igenom. Hjärnan behöver också vila då vår effektivitet försämras när vi överbelastar den. För oss handlar det om att ha tålamod och att låta alla utvecklas i sin egen takt. Vi lär också ut hur man kan prioritera och på så sätt bli mer effektiv och hushålla med sin kraft.

VAD ÄR GRIT?

Grit är ett begrepp, myntat av den amerikanska forskaren och psykologen Angela Duckworth, som översätts till karaktärsstyrka på svenska. Det handlar om att talang och gener ofta är överskattat. Istället tittar man på vilka typer av beteenden som är framgångsrika i ett utvecklingsperspektiv.
Det är den senaste forskningen inom detta fält som ligger till grund för Grit Academys pedagogiska idé. Att inte ge upp, att kunna hantera nederlag, att sträva efter att lyckas är alla exempel på centrala delar i vad grit innebär.

Läs mer