Våra värderingar består av följande:

PERSONLIG UTVECKLING

Vi tror på var individs inneboende potential.

PROFESSIONALISM

Med pedagogik & kunskap främjar vi rätt kompetenser.

ENGAGEMANG

Allt börjar med en önskan att göra skillnad.

compass-2

GRIT

Med ett driv framåt kommer vi längre.

Bakgrund

Badeur Consulting startades 2009 av Eric Badeur med uppdrag inom ekonomi, sälj och effektivitet. Med sin bakgrund som behörig pedagog och civilekonom med inriktning på bl. a. organisation och ledarskap samt fördjupade studier i beteende- och arbetsvetenskap, vet han hur viktigt det är med kvalificerad utbildning för en modern organisation.

Grit Academy är sedan 2017 en egen del inom Badeur Consulting.

Eric har mångårig erfarenhet av utbildning inom Yrkeshögskolan både som utbildare, utbildningsledare, kursutvecklare, kvalitetssäkrare och medlem i ledningsgrupper.

Han har ett genuint intresse av att få människor att växa. Eric Badeur tror på att alla människor har outnyttjad potential och att vi med rätt stöd kan nå högre mål än vad vi tror.

Hans grundläggande syn:

Individens potential = (Medfödda egenskaper + Förvärvande egenskaper) x Attityd

Detta innebär att han arbetar både med hårt och mjukt – större kunskaper och beteendeförändring.

”Min vision är att Grit Academy ska vara en ledande akademi som till skillnad från andra traditionella institutioner förenar kunskap med beteende. Allt för att optimera människors lärande och personliga utveckling!”

Eric Badeur, grundare av Grit Academy